พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล


  นับตั้งแต่ได้ไปสักการะบูชา "องค์พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศรษฐ์" เมืองปูเน่  ประเทศอินเดีย อายุนานกว่าร้อยปี  ที่ได้ชื่อว่าเป็น "องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก"  ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ  และได้รับคำร่ำลือว่า "ผู้ที่ได้มาสักการะ  จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มีโชคลาภ  และร่ำรวยกันอย่างน่าอัศจรรย์"
 
     ด้วยจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า  อาจารย์เบสท์ ทินกร เจรปรีดี และ คุณสุเนตร เตชะสุขสันติ์  และด้วยการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประทศ  จึงตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันสร้าง "องค์จำลองขององค์พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศรษฐ์" หรือที่คนไทยเรียกกันว่า "พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐี" เป็นเทวรูปจำลองจากองค์ต้น  มีขนาดสูงถึง 1.99 เมตร  แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ "พิฆเนศวรเทวาลัย เชียงใหม่" ถ.บำรุงบุรี ติดหน้าคูเมืองเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ผู้ศรัทธาทั้งคนไทยและต่างประเทศได้เข้าสักการะกันได้ฟรี  โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ที่มา pikanesuan.com

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่