วัดสันคอกช้าง (วัดพระเจ้าตนหลวง)

#วัด #ทำบุญ #พระเจ้าตนหลวง

สุสานสันคะยอม

#สุสาน #ป่าช้า

วัดโรงวัว

#วัด #ทำบุญ

ฌาปนสถาน บ้านขุนคง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

วัดแสงสว่าง

#วัด #ทำบุญ

ฌาปนสถานบ้านป่าจี้

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

ป่าช้าบ้านดง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

สุสานบ้านมะขามหลวง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

วัดมะขามหลวง

#วัด #ทำบุญ

ฌาปนสถานบ้านทุ่งเสี้ยว

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

สุสานบ้านแม่กุ้งหลวง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

วัดสามหลัง

#วัด #ทำบุญ

สถานสุสานปู่ตั้ว

#ศาลาสาธารณสถาน #ป่าช้า

ฌาปนสถานวัดน้ำบ่อหลวง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

วัดต้นกอก

#วัด #ทำบุญ