หอพักบ้านทองคำ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักกุลนิตย์เพลส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักบ้านลำพูน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก ธวัลพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านร่มฉัตร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสตรี อัมพรรัตน์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

เนาวลักษณ์ แมนชั่น

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพัก สมประสงค์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้าน นันทมาส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านสุขเกษม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านบุญยันต์ หอพักหญิง

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

บ้านนพเก้า

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักวันดี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านชัยปราณี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

พัตรพิมล

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก เฟริน์ & ฟลุ๊ค

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ปวีณเฮ้าส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักแสงดาว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเจริญสุข

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

พลอยเฮาส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านภูผา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพานทอง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

พรมแก้ว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านฟ้าใส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

วันทนีย์ หอหญิง

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักผู้พัน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักชวนชม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เวียงชมพู

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านคุณนาย@ศรีวิชัย

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก สตรี วิลาวัลย์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านนวพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักลีลา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเสรี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก จตุพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก พิณทอง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านสุนทรี บ้านว่างให้เช่า

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านปอแก้ว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

สบายอุรา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้าน เอ. เอ. เอ.

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง เฟื่องฟ้า

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

เชียงใหม่ไทยโฮม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เคหะชุมชนหนองหอย ห้องรายเดือน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

นันทวรรณ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักชัยพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

  หอพักณัฎฐมาส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักพิโรดม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

คุณย่าโฮม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักบ้านกานดา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านศรีนวล

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บัวคำห้องเช่า

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

สกุลชื่นคอร์ท 1

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ทีเจ เฮ้าส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักฮิวดา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักศรีเมืองฟ้าเพลส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักวนันธร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักทวีสุข

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บี แอนด์ บี เฮ้าส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านแสงจันทร์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักนงนุช

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสายเพียร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน