บ้านหงส์หยก

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านโตเจริญยิ่ง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักใจดี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักอธิมา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ลุงขจร ป้าดวน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุริยา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

คุ้มฟ้า คุ้มฝน 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านหญิง-ยิม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักแอนดรู

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านคงราษฎร์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านวีระพันธ์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักคันธามารัตน์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ดีทาว์นแมนชั่น2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพัก เกียรติผดุง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านศรีภูมิ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักบัวเจริญ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุวรรณประเสริฐ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านรชยา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เชียงใหม่ โรสเฮาส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเกียรติผดุง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักปาณิสม์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านดวงสะอาด

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านเปรม มณี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักยากีโฮม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ฮาร์โทนี่ เฮาส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก อยู่เย็น 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านวรรณรัตน์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักอุ๊ยตา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านณิชา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสตรีบ้านปาหนัน

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักกัณฐ์พิชชา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านสันทราย

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ซอฟดอร์มเทล

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ห้องสะอาดสงบ หอพักข้างทวีโชค

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านศรีธนานุกุล

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ห้องเช่าเฉพาะคนทำงาน 8 ถ.โสตศีกษา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านทองกวาว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก(ตึกชมพูไม่มีชื่อ)

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักพงษ์โสภา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

แอมมาดี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านประภารัตน์ 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักธัญพัฒน์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านคุณผี้ง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านแม่ บริการห้องพัก

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านชัยพร ห้องพักรายวัน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักคุณประไพพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพักเวทย์ศิริ 1

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

รูม ริเวอร์ไซต์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ล้านนา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุธิชา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพลอยอิน 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักพริสา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเข็มขาว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ร๊อบบี้เฮ้าส์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุขสวัสดิ์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักใกล้บ้าน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

กระท่อมแสงทอง เลขที่2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เดอะเน็กซ์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านยอดสังวาลย์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

พี.เค.อพาร์ทเม้นท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน