พีที (ซุปเปอร์ไฮเวย์) โอลิมปัส ออยล์
 • ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 1614 ,02-168-3377 ,02-168-3388
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://www.ptgenergy.co.th/...
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  วิสัยทัศน์

  PT ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ

  พันธกิจ
  1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
  2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้าทุกคน
  3. มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

  ที่มา ptgenergy.co.th

 • #แอลพีจี #แก๊ส #แก๊สรถยนต์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7574934, 99.0310207   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน

กิจกรรม