บ้านสมานใจ
 • 2 ถนนหน้าวัดเกต ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-244-393
  • จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00
 • http://www.hffcm.org...
 • บ้านสมานใจ
 • #ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ #บ้านสนุก #ผ้าทอ #สินค้าผู้พิการ #ผ้าทอมือ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7912510, 99.0038730   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  กว่าจะมาเป็นผ้าทอซาโอริ.....

  เราล้วนปรารถนา 'ความปรีดีในชีวิต' ยิ่งสำหรับผู้พิการด้วยแล้วความปรารถนานี้ยิ่งสำคัญมากขึ้น และนี่คือที่มาของชื่อ "บ้านสนุก"
  ภายใต้การดำเนินการของ "มูลนิธิบ้านสมานใจ" ซึ่งกลุ่มผู้ปกครอง ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2548 โดยมีหลักการง่ายๆ ธรรมดาๆ ที่จะให้โอกาสแก่ผู้พิการ(ทางสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่) ได้ชื่นชมยินดีกับชีวิตแต่การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงเงื่อนไขปัจจัยสำคัญๆ บางประการคือ
  ประการแรก ผู้พิการทางสติปัญญาจะทำงานอะไรได้ดีที่สุด ?

  เราได้มิตรชาวญี่ปุ่นช่วยออกแบบกี่ทอผ้าซาโอริที่เอื้อผู้พิการให้สามารถทอผ้าซาโอริได้สะดวกง่ายขึ้น ผ้าซาโอริแต่ละผืนที่ทอขึ้นต่างก็มีลักษณะเฉพาะ และสวยงาม ตามความรู้สึกของเรา
  ประการที่สอง จะนำผ้าซาโอริเหล่านี้ไปทำอะไร?

  เราต้องขอบคุณอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นผู้สามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกครั้งที่ช่วยให้เราได้นำผ้าซาโอริมาแปรเป็น ผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเช่น ประดับเสื้อยืด ผู้าปูโต๊ะ กระดุม บัตรอวยพร จานรองแก้ว กรอบรูป ฯลฯ เราเชื่อมั่นว่า จากการออกแบบ และการทำอย่างพิถีพิถันนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้มีคุณค่าน่าซื้อหา

  ที่มา hffcm.org


กิจกรรม