ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
 • 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-278-573
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00
 • http://thammapakorn.go.th...
 • ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
 • #บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7821640, 98.9925391   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดิมใช้ชื่อ “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2498 นับเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งที่สองของประเทศไทย ถัดจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

  เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อรับอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคเหนือรวม 17 จังหวัด ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู

  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)”เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 โดยสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แพร่ น่าน ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จึงได้เปลี่ยนสังกัด จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

  ที่มา thammapakorn.go.th


กิจกรรม