มูลนิธิเพื่อรัก


เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อสุขภาพทางเพศของกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง และประชาชนทั่วไป ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อสัมพันธ์ทางเพศ พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างสังคมชายรักชาย สาวประเภทสองให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และลดอคติความคิดในเชิงลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ลง ให้ประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ที่มา https://lovefoundation.or.th/

กิจกรรมในเชียงใหม่