สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
#บริการโลหิตแห่งชาติที่ #10 #บริจาคเลือด
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
#บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
#มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
#เด็กกำพร้า #สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า #ทำบุญ
มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ
มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ
#มูลนิธิ #ช่วยเด็กยากไร้ #บริจาค
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
#สถานสงเคราะห์เด็ก
สถานีกาชาดที่ 3 (คลินิคนิรนาม)
สถานีกาชาดที่ 3 (คลินิคนิรนาม)
#คลินิกนิรนาม #เอชไอวี #เอดส์
มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย
มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย
#มูลนิธิ #อุปการะ #ช่วยเหลือเด็ก
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิ เทียนต้า เจิ้งอี้
มูลนิธิ เทียนต้า เจิ้งอี้
#สอนจีนกลางฟรี #สอนจีนกลาง
มูลนิธิเพื่อรัก
มูลนิธิเพื่อรัก
#ตรวจเลือด #HIV #เอดส์
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิเอ็มพลัส
มูลนิธิเอ็มพลัส
#HIV/AIDS #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #PrEP
บ้านสมานใจ
บ้านสมานใจ
#ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม
มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต
มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต
#มูลนิธิ #บริจาคสิ่งของ #บ้านพักชั่วคราวฟรี
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)
มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)
#มูลนิธิ #กว๋องตุ้ง #ทำบุญโลงศพ