สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
#บริการโลหิตแห่งชาติที่ #10 #บริจาคเลือด
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
#บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
สำนักงาน มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
สำนักงาน มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
#มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
#เด็กกำพร้า #สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า #ทำบุญ
สำนักงานมูลนิธิรวมใจ เชียงใหม่
สำนักงานมูลนิธิรวมใจ เชียงใหม่
#มูลนิธิ #บริจาคโลงศพ #อปพร
มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ
มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ
#มูลนิธิ #ช่วยเด็กยากไร้ #บริจาค
บ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้าน
บ้านเตื่อมฝัน กลุ่มคนไร้บ้าน
#กลุ่มคนไร้บ้าน #มูลนิธิ
มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย
มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย
#มูลนิธิ #อุปการะ #มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต
มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต
#มูลนิธิ #บริจาคสิ่งของ #บ้านพักชั่วคราวฟรี
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
มูลนิธิเอ็มพลัส
มูลนิธิเอ็มพลัส
#HIV/AIDS #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #PrEP
มูลนิธิเพื่อรัก
มูลนิธิเพื่อรัก
#ตรวจเลือด #HIV #เอดส์
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม
บ้านสมานใจ
บ้านสมานใจ
#ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
#มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง #บริจาคช่วยช้าง #บริจาคช่วยสัตว์
มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)
มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)
#มูลนิธิ #กว๋องตุ้ง #ทำบุญโลงศพ
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ