มูลนิธิเอ็มพลัส
 • ถนนชมจันทร์ (ซอย) ตำบลป่าแดด  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 086-9194840 ,086-9193432 ,053-283-108
  • จันทร์-ศุกร์ 13:00-20:00
  •  |   อาทิตย์ 13:00-18:00
 • http://www.mplusthailand.com/...
 • มูลนิธิเอ็มพลัส
 • #HIV/AIDS #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #PrEP #ยาต้านก่อนเสี่ยง #PEP #ยาต้านฉุกเฉิน #GLBT #Rights
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7622488, 98.9793017   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  *ทุกวันวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00-18.00 น.


   มูลนิธิเอ็มพลัสเป็นองค์กรแกนนำและเชี่ยวชาญในด้านป้องกันเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ ดังนั้น กิจกรรมหลักขององค์กรจึงเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกันเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มชายรักชาย กลุ่มชายขายบริการ และกลุ่มสาวประเภทสองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมผ่านศูนย์ดร็อปอิน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงรุก แบบเพื่อนสู่เพื่อน ในการป้องกันเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการบริการด้านการส่งต่อเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (HIV) และเพื่อรับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิเอ็มพลัส เช่น การผลิตสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์องค์กร และข้อมูลผ่านรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์/การประชุม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น ตำรวจ เจ้าของบาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และคุณครู


กิจกรรม