ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา CMHY

ฟอร์มข้อมูลธุรกิจ

ท่านสามารถส่งข้อมูลกิจการร้านค้า เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล CMHY หรืออัฟเดตข้อมูลที่มีอยู่เว็บไซต์อยู่แล้วให้ถูกต้อง โดยส่งกรอกแบบฟอร์มกิจการ ข้อมูลธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์เรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการบริการ

*เนื่องจาก CMHY เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลในเชียงใหม่ ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจสถานที่อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ หากท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล แนะนำกรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งให้ทางเรา ,หรือเข้าไปที่หน้าธุรกิจแล้วส่งฟอร์มรายงาน Report แจ้งกลับมาทางเรา, หรือส่งข้อมูลตามช่องทางด้านล่าง

เลือกรูปภาพของหน้าร้าน นามสกุล jpg/png

*หมายเหตุ : หลังจากท่านได้ส่งฟอร์ม ทางทีมงานเราจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล และอาจจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและตรวจสอบธุรกิจของท่าน เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้วทีมงานจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของท่านลงเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ CMHY

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY เริ่มต้นมาจาก สิงหาคม ปี 2557 ทีมผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ RGB7 เล็กๆ ของคนเชียงใหม่ ได้พบว่าข้อมูลการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียง การค้นหา สถานที่/กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ พบว่าข้อมูลหลายๆส่วนยังขาดไปไม่ครบแม่นยำตามที่ต้องการ ในเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ และเป็นบ้านเมืองเกิดเชียงใหม่ อยากจะทำอะไรตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเชียงใหม...ได้ปรึกษาวางแผนออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในฝันที่ใช้ง่ายที่สุดตามใจต้องการ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่ที่ละเอียดและมีใกล้เคียงความถูกต้องที่สุดแบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้โดยเริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยพยายามจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการสถานที่ร้านให้มากที่สุด หวังว่าชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนเชียงใหม่ จะได้ค้นหาค้นพบข้อมูลกิจการสถานที่สำคัญที่เป็นประโยชน์อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็วลดเวลาการเดินทาง ส่งผลทำให้ธุรกิจของชาวเชียงใหม่ได้ติดต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และเจริญเติบโตขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดไป ด้วยเว็บไซต์เล็กๆจากทีมงานคนเชียงใหม่

>>ปัจจุบันได้การพัฒนาถึงเฟสที่ 3 > พัฒนาเว็บไชต์เวอร์ชั่นที่ 4.0 Re-Design(Morpheus) ฐานข้อมูลรองรับเฉพาะเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และปัจจุบันยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์ และเชื่อมต่อส่วนแอพริเคชั่น และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องส่วนของอำเภออื่นๆต่อไป...

-CMHY TEAM-
NOVEMBER RAIN 2018

ติดต่อเรา

CMHY เชียงใหม่เฮลป์ยู ที่อยู่ 9 เจริญเมือง ต.วัตเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ท่านที่ต้องการ สนับสนุนสปอนเซอร์กับทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อตามช่องทางด้านบน