เชียงใหม่เฮลป์ยู...ค้นหา...แผนที่...ในเชียงใหม่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา CMHY

ฟอร์มข้อมูลแบบ STANDARD

ท่านสามารถส่งข้อมูลกิจการร้านค้า หรืออัฟเดตข้อมูลที่มีอยู่เว็บไซต์อยู่แล้วให้ถูกต้อง โดยส่งกรอกแบบฟอร์มกิจการ ข้อมูลธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์เรา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อมูลกิจการ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

*หมายเหตุ : ฟอร์มกิจการสำหรับท่านที่ต้องการลง ข้อมูลธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์เรา หลังจากท่านได้ส่งฟอร์ม หาเรา ทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปเพื่อ ยืนยันและตรวจสอบธุรกิจของท่าน เมื่อครบถ้วนแล้วทีมงานจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของท่านลงเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อเราเกี่ยวกับ CMHY

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY เริ่มต้นมาจาก สิงหาคม ปี 2557 ทีมผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ RGB7 เล็กๆ ของคนเชียงใหม่ เริ่มจากมีปัญหาการค้นหา และ เดินทางไปยัง กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ จึงมีความคิดอยากจะทำอะไรตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเชียงใหม่ จึงร่วมพัฒนาเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่แบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้เก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการร้าน สิ่งที่น่าสนใจ ทุกที่ทีไปเยือน เพื่อให้ชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้ค้นหาค้นพบกิจการ สถานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน หวังอีกว่าผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือมาเที่ยวครั้งแรก จะได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็วทำให้เศรษฐกิจของชาวเชียงใหม่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า จากทีมงานพัฒนาเล็กๆชาวเชียงใหม่ โดยในระบบเว็บไซต์เฟสที่ 3 ข้อมูลรองรับเฉพาะเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และปัจจุบันยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์ และเชื่อมต่อส่วนแอพริเคชั่น และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องให้มากที่สุด