ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาธุรกิจยานยนต์ เชียงใหม่)

กิจกรรม