รถเมล์เชียงใหม่ RTC BUS [สาย 24B (สีเหลือง) ] (สนามบิน-สวนดอก- นิมมาน-ขนส่งช้างเผือก-สนามบิน)
R24A สีเหลือง

** สนามบินเชียงใหม่ => มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 2 =>นิยมพาณิช=> ไปรษณีย์สวนปรุง =>โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ => โรงพยาบาลสวนดอก => คณะแพทย์ศาสตร์ => วัดสวนดอก =>คณะเภสัช =>หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =>ย่านนิมมานเหมินทร์ => ฮิลล์ไซค์พลาซ่า 4 =>รร.ศรีธนา =>12 ห้วยแก้ว(กาดสวนแก้ว) => คอมพิวเตอร์ซิตี้ => วัดโลโมฬิ =>ประตูช้างเผือก => รร.โกวิทธำรงค์ => ขนส่งช้างเผือก =>สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  => วัดป่าเป้า => วัดชัยศรีภูมิ => โรงแรมนิทราลานนา => ประตูท่าแพ => ตลาดสมเพชร => วัดหม้อคำตวง =>  วัดราชมนเฑียร=> รพ.เชียงใหม่ราม  =>ห้วยแก้วเพลส =>ธนาคารยูโอบี ห้วยแก้ว =>ศูนย์การค้าวันนิมมาน  =>ย่านนิมมานเหมินทร์ =>โรงพยาบาลสวนดอก =>ประตูสวนดอก => โรงเรรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ => สวนสาธารณะหนองบวกหาด=>สยามทีวี => โรงพยาบาลสวนปรุง=>สนามบินเชียงใหม่ ****


บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER

062-791-1549

Facebook rtccmcitybus
LINE @rtccmcitybus
APPS VIABUS
VIA BUS
viabusapp

ที่มา https://www.facebook.com/rtccmcitybus

กิจกรรมในเชียงใหม่