#
สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)
#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน
#
คิวรถสองแถว [เชียงดาว-> เมืองนะ-อรุโณทัย-ไชยปราการ]
#ไปเมืองนะ #ไปอรุโณทัย #ไปไชยปราการ