#
คิวรถสองแถว [ดอยสะเก็ด(ตลาดดอยสะเก็ด)-> กาดหลวง] (2552) *ขาเข้าเมือง
#เข้าเมือง #ไปเชียงใหม่ #ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
#
คิวรถสองแถว[ดอยสะเก็ด ->เวียงกาหลง ]
#รถไปเวียงกาหลง #ดอยสะเก็ดไปเวียงกาหลง
#
คิวรถสองแถว [เขื่อนแม่กวง->เชียงใหม่ ] (2552)
#เขื่อนแม่กวง #รถจากแม่กวงไปเชียงใหม่ #สองแถวแม่กวง