วัดป่าแพ่ง
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
วัดดอนจั่น
วัดดอนจั่น
#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
วัดแม่หยวก
วัดแม่หยวก
#วัด #ทำบุญ #เผาศพสัตว์เลี้ยง
วัดกู่เต้า
วัดกู่เต้า
#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม
วัดประทานพร
วัดประทานพร
#วัด #ทำบุญ
วัดบ่อน้ำทิพย์
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดป่าแดด
วัดป่าแดด
#วัด #ทำบุญ
วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง
#วัด #อาราม #ทำบุญ
วัดเมืองลัง
วัดเมืองลัง
#วัดเมืองลัง
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระเจ้าเม็งราย
#พระเจ้าเม็งราย
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
#เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก #ปล่อยปล่า
สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม
สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม
#วัด #ทำบุญ #สำนักสงฆ์
วัดนันทาราม
วัดนันทาราม
#วัดนันทาราม
วัดฝายหิน
วัดฝายหิน
#วัด #วัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักเรียน
วัดฟ่อนสร้อย
วัดฟ่อนสร้อย
#วัดฟ่อนสร้อย
วัดเสาหิน
วัดเสาหิน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดต้นตาลโตน
วัดต้นตาลโตน
#วัด #ทำบุญ
วัดท่าสะต๋อย
วัดท่าสะต๋อย
#วัด #ทำบุญ
วัดทรายมูล(พม่า)
วัดทรายมูล(พม่า)
#วัด #วัดมูลม่าน
วัดอุโบสถ
วัดอุโบสถ
#พระธาตุกลับหัว
วัดสันป่าข่อย
วัดสันป่าข่อย
#วัดสันป่าข่อย #วัด
วัดกู่คำ
วัดกู่คำ
#วัด #ทำบุญ
วัดปราสาท
วัดปราสาท
#วัดปราสาท
วัดลอยเคราะห์
วัดลอยเคราะห์
#ไหว้พระ9วัด #ประตูพระอุโบสถลงรักปิดทอง #กรอบประตูพระวิหารประดับลายปูนปั้น
วัดศรีบัวเงิน
วัดศรีบัวเงิน
#วัด #ทำบุญ
วัดป้านปิง
วัดป้านปิง
#วัด #พระเพชรสิงห์หนึ่ง
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
#วัด #ทำบุญ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ
#หลวงพ่อทันใจ #วัด #ทำบุญ
วัดชัยพระเกียรติ
วัดชัยพระเกียรติ
#ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล #พระเจ้าห้าตื้อ
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
#ดอยสุเทพ #วัด #ท่องเที่ยว
วัดดับภัย
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง #ไหว้พระ9วัด
วัดต้นปิน
วัดต้นปิน
#วัด #ทำบุญ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
#วัดวรวิหาร #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล
วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืน
#พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น
#ไหว้พระ9วัด #เจดีย์ช้างล้อม #พระแก้วขาว
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
#วัด #พระอารามหลวง
วัดเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด
#วัดเจ็ดยอด #วัดอารามหลวง
วัดเชตวัน
วัดเชตวัน
#วัด #ทำบุญ
วัดหมื่นล้าน
วัดหมื่นล้าน
#วัดหมื่นดังนคร #วัด #ทำบุญ
วัดตองกาย
วัดตองกาย
#วัด #ทำบุญ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
#พระพุทธสิหิงค์ #วิหารลายคำ #ไหว้พระเก้าวัด
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
#อุโบสถเงิน
วัดดวงดี
วัดดวงดี
#ไหว้พระ9วัด #หอไตร
วัดดับภัย
วัดดับภัย
#พระดับภัย #วัดตุงกระด้าง
วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า
#วัดไทยใหญ่
วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นเงินกอง
#พระพุทธไสยาสน์