วัดเมืองลัง
 • ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-110-168
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/people/วัดเมืองลัง-ตป่าตัน-อเมือง-จเชียงใหม่/100004765842500...
 • วัดเมืองลัง
 • #วัดเมืองลัง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8204687, 98.9951920   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติความเป็นมา วัดเมืองลัง (Mueang Lang Temple)
  วัดเมืองลังสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491

  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดเมืองลัง (Mueang Lang Temple)
  วิหารเป็นรูปวิหารปิด มีโถงมุขด้านหน้า หน้าบัน ประดับปูนปั้นนารายณ์ทรงครุฑ
  หอไตรเป็นแบบ 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน มีมุขยื่นด้านหน้าทั้งสองชั้น ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลัก หลังคามุงด้วยกระเบื้องหางตัดแหลม
  เจดีย์ รูปทรงอิทธิพลพม่า-มอญ มีเจดีย์บริวารล้อมรอบมีสิงห์ประดับทั้ง 4 มุมกิจกรรม