วัดพร้าวหนุ่ม
 • ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 [แยกทางหลวงหมายเลข 108 (ออบหลวง)-แม่ซา] ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • วัดพร้าวหนุ่ม
  วัดพร้าวหนุ่ม
  วัดพร้าวหนุ่ม
 • #วัด #ทำบุญ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.5105517, 98.3540793   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  วัดพร้าวหนุ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2375 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นวัดที่มีเนื้อที่เล็กมากคือประมาณ 1 ไร่ บนกำแพงรอบวัดมีเทวดาประดับวัดตั้งอยู่ในชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม มีบทบาทเป็นศูนย์กลางสังคมไม่เพียงชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มเท่านั้น แต่สำหรับชาวแม่แจ่มทั่วไปด้วย เพราะวัดจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป

  วัดพร้าวหนุ่มสร้างวิหารหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2551 เป็นการสร้างทดแทนหลังเก่าซึ่งมีขนาดเล็กและสภาพทรุดโทรม วิหารหลังใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาประยุกต์ ประดับตกแต่งอย่างแพรวพราว ทั้งภายนอกและภายในโดยใช้รูปแบบและลวดลายแบบล้านนา

  อาคารเสนาสนะ: วิหาร ศาลาบาตร ศาลาเปรียญ กุฏิสงฆ์

  ที่มา W08 วัดพร้าวหนุ่ม | Mae Cheam Art & Culture (rmutl.ac.th)


กิจกรรม