วัดห้วยริน
 • 45 ม.9 ถนน- ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • วัดห้วยริน
  วัดห้วยริน
 • #วัด #ทำบุญ #วัดอำเภอแม่แจ่ม #วัดแม่แจ่ม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.5025915, 98.3850896   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  พระโพธิเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้นบนที่ราบเชิงเขาใกล้ลำห้วยมีน้ำไหลริน วัดจึงได้ชื่อว่าวัดห้วยริน มีเจ้าอาวาสรูปแรกชื่อ พระโพธิ  (พ.ศ.2440 – 2477) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2545

  วิหารวัดห้วยรินเป็นวิหารขนาดเล็ก ทรงพื้นเมือง คือทำหลังคาสองชั้น สองตับ ลดชั้นเฉพาะด้านหน้าตรงมุขหน้า ผังพื้นไม่ทำแบบยกเก็จหรือหักจ๊อกแบบวัดยางหลวง การก่อสร้างไม่เป็นแบบประณีตบรรจงและตกแต่งเท่าวัดยางหลวงซึ่งมีระนาบหลังคาอ่อนโค้ง แต่ใช้ระนาบตรงเหมือนที่วัดกองแขกเหนือเป็นแบบวัดพื้นบ้านการวางผังวัดและยึดถือการหันหน้าวิหารไปทางทิศตะวันออกอย่างเคร่งครัดจึงทำให้การเข้าสู่วัดของชุมชนอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านหลังวัดและตัววิหารมุขหน้าในสภาพปัจจุบันมีผนังก่ออิฐฉาบปูนปิด มีประตูบานเปิดคู่ด้านหน้าหลังคามุงกระเบื้องดินขอพื้นเมือง ประดับด้วยช่อฟ้าและหางหงส์ ประดับหน้าบันด้วยไม้ฉลุลายตัววิหารชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้รับการบูรณะเมื่อพ.ศ.2555 จากจิตศรัทธาสาธุชนร่วมกันทอดกฐินหาทุน

  นอกจากวิหารเก่าแบบพื้นเมือง ยังมีศาลาที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2540 แล้วเสร็จฉลองเมื่อพ.ศ.2550 ภายในมีภาพเขียนฝาผนังเล่าเรื่องและวิถีชีวิตชาวแม่แจ่มในอดีตที่บางอย่างยังสืบทอดปฏิบัติกันสืบมาถึงปัจจุบัน เป็นจุดสนใจสำหรับผู้ที่สนใจวิถีชีวิตพื้นบ้านได้ดี ผลงานของนายประพันธ์ บุญทา บ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง

  พระธาตุเจดีย์วัดห้วยริน พระใบฎีกาสวัสดิ์ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสได้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2553 ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ยังไม่แล้วเสร็จ

  อาคารเสนาสนะ : วิหารพื้นเมืองแบบล้านนา ศาลา พระธาตุเจดีย์


  ที่มา W13 วัดห้วยริน | Mae Cheam Art & Culture (rmutl.ac.th)


กิจกรรม