วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
 • ถนน- ตำบลอินทขิล  อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
 • 063-241-1987
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/watbanden/...
 • วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​
 • #วัด #ทำบุญ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.1574055, 98.9783755   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอย เมื่อก่อน เรียกว่า วัดดอย แล้วเปลี่ยนเป็น วัดบ้านเด่น เพราะวัดตั้งอยู่ในที่สูงบางคนจะเรียกว่า วัดถ้ำ เพราะเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณวัดมีถ้ำอยู่ จึงเรียกว่า วัดถ้ำ และเป็นที่เก็บเสาอินทขิล ของสมัยลั๊วะในสมัยก่อน นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่าเมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน" เป็นต้นมาต่อมาปี พ.ศ.2534 ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล ได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเจ้าเทือง ท่านตั้งใจว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระส าคัญๆของไทย(องค์จำลอง) และด้วยความที่ครูบาเจ้าเทือง เป็นพระที่มีปฏิปทาจึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่

  • หอพระธรรม ที่สวยที่สุดในประเทศไทย
  •  มหาธาตุเจดีย์สิบสองราศี สะท้อนความเชื่อเรื่องสิบสองนักษัตรแบบล้านนา ที่สวยงามและสมจริงที่สุด
  • มีตูบน้อยร้อยซาว ที่มีเสาไม้สักทอง มากถึง 120 ต้น แต่ละต้น ขนาดใหญ่เท่า 2 คนโอบ
  • มีศาลาพักผ่อนที่ยาวที่สุดในเชียงใหม่ เรียกว่า ศาลาสุดเจ่นต๋า
  • วิหารพระเจ้าทันใจ หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน พระเจ้าทันใจ ที่ใหญ่และสวยงามมาก
  • วิหารพระนิพพาน(พระนอน) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ งดงามด้วยพุทธลักษณะแบบล้านนา

  ที่มา files (muangkaen.go.th)


กิจกรรม