วัดบ้านทัพ
 • ถนน- ตำบลท่าผา  อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • วัดบ้านทัพ
  วัดบ้านทัพ
 • #วัด #ทำบุญ #วัดอำเภอแม่แจ่ม #วัดแม่แจ่ม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.4862101, 98.3686530   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  วัดบ้านทัพเดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อพ.ศ.2402 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2532 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญที่ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแม่แจ่ม เพราะตั้งอยู่ริมทุ่งนาด้านตรงข้ามกับเมือง มองจากเมืองจะเห็นวัดบ้านทัพผ่านทุ่งนาและลำน้ำแจ่ม โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน-ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจี แล้วเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงที่เมล็ดข้าวออกรวงและสุกรอการเก็บเกี่ยว ลำน้ำแจ่มก็มีน้ำไหลเต็มตลิ่ง จนบางคนเรียกวัดบ้านทัพว่า “วัดกลางทุ่ง” เพราะภาพที่เห็นคล้ายกับวัดตั้งอยู่กลางทุ่ง


  อุโบสถวัดบ้านทัพเป็นอุโบสถไม้ สร้างขึ้นเมื่อราวพ.ศ.2544 เป็นอุโบสถไม้ ฝาไม้ทำคล้ายฝาไม้ปะกนของภาคกลาง ระนาบหลังคาอ่อนโค้งตามแบบล้านนา ทำเป็นหลังคาสามชั้นสองตับ ลดชั้นหน้าหลังเท่ากัน องค์ประกอบและลวดลายประดับเป็นแบบล้านนา ทั้งเครื่องหลังคา คือปราสาทเฟื้อง ช่อฟ้า ตัวลำยองและหางวัน และซุ้มประตูหน้าต่าง ราวบันไดทางเข้าทำเป็นหางวันตามแบบล้านนาแทนการใช้นาคตามแบบภาคกลาง เป็นผลงานของสล่าล้านนารุ่นใหม่ที่ใส่ใจกับองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับพุทธศาสนสถานพื้นถิ่น ให้ผู้พบเห็นได้รับรู้ความเป็นล้านนาอันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และมีเอกลักษณ์ต่างจากภาคอื่นๆ


  จุดน่าสนใจของวัดบ้านทัพคืองานบุญประเพณีตามวาระต่างๆที่จะมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก เพราะวัดบ้านทัพเป็นวัดประจำชุมชนถึง 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านทับ บ้านไร่ และบ้านท้องฝาย งานบุญประเพณีจึงมีความคึกคักของผู้คนมากกว่าวัดอื่นๆ อีกทั้งชาวบ้านนิยมแต่งกายพื้นเมือง นุ่งซิ่นตีนจก เป็นที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น


  อาคารเสนาสนะ : พระธาตุเจดีย์ อุโบสถ วิหาร ศาลาบาตร กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม

  ที่มา W17 วัดบ้านทัพ | Mae Cheam Art & Culture (rmutl.ac.th)


กิจกรรม