วัดชัยพระเกียรติ
 • ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • เปิดทุกวัน 05:00-17:00
 • วัดชัยพระเกียรติ
  วัดชัยพระเกียรติ
  วัดชัยพระเกียรติ
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7886450, 98.9858460   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา วัดชัยพระเกียรติ

  วัดชัยพระเกียรติเดิมชื่อวัดชัยผาเกียรติ เป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล ในรัชสมัยของพระเจ้าเมกุฏิ วิสุทธิวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่วนการสร้างวัดและพระประธานในวิหาร พระมหาเทวีจิระประภา ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่ สมเด็จพระชัยราชาธิราช กษัตริย์ในวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ.2081 ถึง พ.ศ.2088 น้ำหนักที่หล่อพระพุทธรูปองค์นี้มีอยู่ 5 ตื้อ ตื้อ 1 เท่ากับ 10 โกฏิ น้ำหนักทอง 5 ตื้อ เท่ากับ 50 โกฏิ จึงเรียกพระนามว่า พระเจ้า 5 ตื้อ ตามหลักฐานจารึกที่ฐานพระว่าสร้างเมื่อจุลศักราช 920 ตรงกับ พ.ศ.2101

  อักษรพม่าจารึกไว้ว่า ศักราช 927 ขึ้น 13 ค่ำ วันพุธตอนบ่ายอังคารและศุกร์อยู่ในฤกษ์ที่ 4 ดิถี 11 เจ้าไชยยะสรัพศาจาผัน ณ มหานครเชียงใหม่ ผู้เป็นข้าหลวงในเจ้าช้างเผือก เจ้าหอคำมหาธรรมราชาเจ้าชีวิต มีความประสงค์ให้มีสิ่งสักการบูชาสำหรับคนและเทวดา และพรหม ตลอด 5000 พรรษาของพระศาสนา วันศักดิ์สิทธิ์จึงรวบรวมเอาบรรดาพระพุทธรูปแตกหัก นำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ชื่อว่าพระพุทธรูปเมืองราย หรือพระพุทธรูปห้าตื้อ ผู้ใดสักการบูชากราบไหว้ จะคุ้มครองรักษาให้มีชัยชนะในการทั้งปวงแลฯ

  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดชัยพระเกียรติ

  วิหาร เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมที่ผุพังไป เป็นทรงพื้นเมืองหน้าบันทำเป็นลายพันธุ์พฤกษา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ทำเป็นรูปพญานาค ซุ้มประตูทางเข้าวิหาร บานประตูลงรักปิดทองทำเป็นรูปเทวดายืน

  เจดีย์ ประกอบด้วยฐานเขียงสี่เหลี่ยม รองรอบฐานบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยมย่อเก็จถัดไปขึ้นไปเป็นชั้นมาลัยเถาเหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น รับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกา

  ที่มา templeofchiangmai.weebly.com


กิจกรรม