วัดหมื่นตูม
 • ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 081-765-3278
  • เปิดทุกวัน 05:00-17:00
 • วัดหมื่นตูม
  วัดหมื่นตูม
  วัดหมื่นตูม
  วัดหมื่นตูม
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7841770, 98.9890650   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา วัดหมื่นตูม

  วัดหมื่นตูมสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2021 สร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว คำว่า หมื่นตูม เดิมเป็นขุนนางท่านหนึ่ง มียศบรรดาศักดิ์เป็น หมื่น ส่วนของท่านชื่อ ตูม นายทหารนี้มีความเลื่อมใสศรัทธา ต่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำญาติ บริวาร ศรัทธาประชาชน ร่วมกันช่วยสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เมื่อสร้างวัดนี้เสร็จ จึงเรียกชื่อว่า วัดหมื่นตูม ตามชื่อผู้นำสร้างถวาย ตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์ราชวงศ์มังรายพระองค์ใหม่จะขึ้นครองราชย์ต้องผ่านการประกอบพิธีสรงน้ำพุทธาภิเษกก่อน ซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นที่วัดสำคัญ ๓ แห่งตามลำดับขั้นตอนของพิธี กล่าวคือ กษัตริย์จะต้องทรงชุดขาว ซึ่งกระทำที่วัดผ้าขาว จากนั้นจึงเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดหมื่นตูมแห่งนี้ แล้วจึงสิ้นสุดด้วยพิธีสรงน้ำที่หนองน้ำวัดเจ็ดลิน

  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดหมื่นตูม

  พระวิหาร สถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิม คือ เป็นวิหารทรงเตี้ย หลังคาซ้อนชั้น โครงสร้างหลักเป็นไม้ แต่ส่วนผนังฉาบด้วยปูน ด้านหน้าพระวิหารตกแต่งลวดลายสีทองอ่อนช้อยสวยงาม หน้าบันแบบม้าต่างไหม ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์อันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมล้านนา

  พระเจดีย์ประธานของวัด เป็นเจดีย์สีขาวย่อมุมทั้งองค์ บริเวณฐานมีรูปปั้นสิงห์แบบล้านนาเฝ้าอยู่ทั้งสี่มุม ส่วนยอดของพระเจดีย์ประดับด้วยกระจกสีเป็นลายเลขาคณิต บัลลังก์ยอดห่มแผ่นทองคำ ปลียอดหุ้มทองคำยกฉัตร

  ที่มา templeofchiangmai.weebly.com


กิจกรรม