วัดพวกแต้ม
 • ซอย 7 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • เปิดทุกวัน 05:00-17:00
 • วัดพวกแต้ม
  วัดพวกแต้ม
  วัดพวกแต้ม
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7824170, 98.9830150   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา วัดพวกแต้ม

  วัดพวกแต้มไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปรากฏจากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๖ นอกจากนี้ชื่อวัดยังทำให้สันนิษฐานถึงผู้สร้างได้อีกซึ่งคำว่า พวก หมายถึง หัวหน้า หมู่บ้าน ซึ่งเป็นขุนนางพวกหนึ่ง พวกแต้มคงเป็นขุนนางที่มีหน้าที่ควบคุมทางด้านช่าง โดยเฉพาะด้านการเขียนภาพจิตรกรรม การลงรักปิดทอง ดังเช่นวิหารหนึ่งในวัดพระธาตุลำปางหลวง น้ำแต้ม วัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดพวกแต้ม ปัจจุบันวัดพวกแต้ม เป็นชุมชนช่างทำฉัตรพวกแต้ม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานฉัตรปรากฏทั่วไป ตั้งแต่วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพวกช้าง วัดพันแหวน หอประชุมสิริกิติ์ ตลอดจนถึงวัดไทยในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา และเนปาล นับเป็นสมบัติทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าของล้านนาที่ควรช่วยกันสนับสนุนและ สืบสานต่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน

  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดพวกแต้ม

  เจดีย์ รูปแบบอิทธิพลศิลปะพม่า-มอญปนศรีวัย คาดว่าคงจะได้รับการอุปถัมภ์จากคหบดีชาวพม่า จึงมีการบูรณะประดับตกแต่งลวดลายเจดีย์เป็นแบบพม่า-มอญ

  พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะล้านนา 

  วิหาร ทรงพื้นเมืองล้านนา หลังคาซ้อนกันหลายชั้น ด้านหน้าทำเป็นมุขโถงยื่นออกมาคลุมราวบันไดพญานาค และมีมุขทางเข้าด้านข้างด้วย


  ที่มา templeofchiangmai.weebly.com


กิจกรรม