โรงพยาบาล แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเด็ก #คลอด

โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #คลินิกเด็ก #คลินิกตา

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเทศบาล #โรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)

#หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป

ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์

#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ็ดยอด

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด

โรงพยาบาลแมคเคน

#โรงพยาบาลแมคเคน #ดูแลผู้สูงอายุ #สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง

#โรงพยาบาล #สาธารณะสุข #โรงพยาบาลเทศบาล

โรงพยาบาลสวนปรุง

#โรงพยาบาลรัฐบาล #รักษาทั่วไป #จิตเวช

โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #รักษาฉุกเฉิน

โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์

#รักษาตา #โรงพยาบาลตา #ต้อกระจก

โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด

#เบาหวาน #ไทรอยด์ #ตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #บริการดูแลผู้สูงอายุ #ผู้ป่วยเรื้อรัง

โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โรงพยาบาลช้างเผือกเดิม)

#เทพปัญญา2 #ศูนย์ศัลยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเทพปัญญา

#เทพปัญญา #ศูนย์ศัยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ

#สาธารณสุข #ศูนย์บริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ #รักษาทั่วไป

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

#ราชเวช #คลินิกโรคหัวใจ #คลินิกสตรีวัยทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่อยเหนือ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรคทั่วไป #อายุรกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

#แมคคอร์มิค #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสิงห์คำ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลทันตกรรม (คณะทันตแพทยศาสตร์ )

#คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก #คลินิกทันตรังสีวิทยา #คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบัวเงิน

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลลานนา

#ศัลยกรรมและฉุกเฉิน #กายภาพบำบัด #ศูนย์โรคปวดหลัง

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

#โรงพยาบาลกรุงเทพ #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

#ไตวายเรื้อรัง #ฟอกเลือด #ศูนย์ฟื้นฟูและออกกำลังกาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหลุก

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สถานีอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ #รักษาทั่วไป

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม #โรงพยาบาลเด็กเชียงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกน้อย

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ (ชั้น 1 อาคารบุญสมมาติน ) ห้อง 110

#ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ #ห้องตรวจเด็กนอกเวลา #ห้องตรวจเด็กสวนดอกนอกเวลา