โรงพยาบาลลานนารายการออกตรวจแพทย์
ศูนย์อายุรกรรม / ศูนย์ตรวจสุขภาพ lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์อายุรกรรมพิเศษเฉพาะทาง lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ / ศูนย์โรคปวดท้อง /
ศูนย์โรคปวดหลัง
lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์อุบัติเหตุ / ศูนย์ศัลยกรรม lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์ศัลยกรรมพิเศษเฉพาะทาง lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคปวดหลัง lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์กุมารเวชกรรม lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม / ศูนย์มะเร็งนรีเวชกรรม lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์รังสีวิทยา lanna-hospital.com/schedule
ศูนย์ทันตกรรม / คลินิกระงับปวด lanna-hospital.com/schedule
คลินิกหูคอจมูก / คลินิกจักษุ lanna-hospital.com/schedule
แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม lanna-hospital.com/schedule
สิทธิ์ทันตกรรมประกันสังคม / Health Media Lanna lanna-hospital.com/schedule
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทร. 053-999-777
อ้างอิง lanna-hospital.com
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่