โรงพยาบาลแมคคอร์มิค


โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป (General Hospital)
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความสำคัญของผู้ป่วยและญาติเป็นหลักสำคัญ  พร้อมด้วย อุปกรณ์  เครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
เพื่อวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่