โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • เลขที่ 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-921-777
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://www.mccormick.in.th/...
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • #แมคคอร์มิค #โรงพยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7977450, 99.0105310   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป (General Hospital)
  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความสำคัญของผู้ป่วยและญาติเป็นหลักสำคัญ  พร้อมด้วย อุปกรณ์  เครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  เพื่อวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมงกิจกรรม