โรงพยาบาลนครพิงค์(ศรีดอนไชย) ส่วนขยายผู้ป่วยนอก
 • 159 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-275-970 ,053-276-364
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-15:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 08:00-12:00
 • http://www.nkp-hospital.go.th/th/appendage.php...
 • โรงพยาบาลนครพิงค์(ศรีดอนไชย) ส่วนขยายผู้ป่วยนอก
  โรงพยาบาลนครพิงค์(ศรีดอนไชย) ส่วนขยายผู้ป่วยนอก
 • #กามโรค #วัณโรค #วัคซีนต่างประเทศ #ไข้เหลือง #อหิวาตกโรค #ไข้กาฬหลังแอ่น
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7815340, 98.9974250   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  การให้บริการ
  1.  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ระดับปฐมภูมิ รายเก่าและรายใหม่ โรคเรื้อรังที่ได้รับการนัดหมายมารับการรักษาต่อเนื่องและโรคตามฤดูกาล
  2. บริการให้ความรู้และคำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
   รับบริการผู้ที่มีสิทธิบัตร "ผู้ป่วยนอกจ่ายตรงของ รพ.นครพิงค์"  

  * ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เรียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรโครงการจ่ายตรง โรงพยาบาลนครพิงค์ (สีเหลือง หรือสีชมพู) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ
    * ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถไปรับบริการลงทะเบียน โครงการผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายตรง ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์แรกรับและลูกค้าสัมพันธ์ (ห้องเบอร์ 1) เบอร์โทรศัพท์ 0-5399-9200 ต่อ 1155
      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.


กิจกรรม