โรงพยาบาลนครพิงค์(ศรีดอนไชย) ส่วนขยายผู้ป่วยนอก
การให้บริการ
  1.  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ระดับปฐมภูมิ รายเก่าและรายใหม่ โรคเรื้อรังที่ได้รับการนัดหมายมารับการรักษาต่อเนื่องและโรคตามฤดูกาล
  2. บริการให้ความรู้และคำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
    รับบริการผู้ที่มีสิทธิบัตร "ผู้ป่วยนอกจ่ายตรงของ รพ.นครพิงค์"  

* ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เรียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรโครงการจ่ายตรง โรงพยาบาลนครพิงค์ (สีเหลือง หรือสีชมพู) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ
  * ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถไปรับบริการลงทะเบียน โครงการผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายตรง ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์แรกรับและลูกค้าสัมพันธ์ (ห้องเบอร์ 1) เบอร์โทรศัพท์ 0-5399-9200 ต่อ 1155
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่