โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง
 • ถนนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-117-787
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://nongpakhrang.go.th/...
 • โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง
  โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง
 • #โรงพยาบาล #สาธารณะสุข #โรงพยาบาลเทศบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7861864, 99.0337838   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ตารางให้บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
  วันเวลา08.30-12.0013.00-16.30
  วันจันทร์ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชม
  วันอังคาร
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • คลินิกโรคความดันสูง
  • คลินิกเด็กดี
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • วางแผนครอบครัว
  • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
  วันพุธ
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • คลินิกโรคเบาหวาน
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
  วันพฤหัสบดี
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • คลินิกโรคความดันสูง
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
  วันศุกร์
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • คลินิกฝากครรภ์
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • งานอนามัยโรงเรียน
  • คลินิกทันตกรรม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
  • ตรวจรักษาพยาบาลนอกเวลา วันจันทร์-ศุกร์เวลา 16.30-18.30 /วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30


  ที่มาบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ารพ.

  โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขึ้น เพื่อบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยการให้บริการเชิงรุก ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับรหัสสถานบริการ เลขที่ 27406 จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการประจำรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เปิดบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


  ที่มาnongpakhrang.go.th


กิจกรรม