โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง
ตารางให้บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
วันเวลา08.30-12.0013.00-16.30
วันจันทร์ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชม
วันอังคาร
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกโรคความดันสูง
 • คลินิกเด็กดี
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • วางแผนครอบครัว
 • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
วันพุธ
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
วันพฤหัสบดี
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกโรคความดันสูง
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
วันศุกร์
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกฝากครรภ์
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • คลินิกทันตกรรม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
 • ตรวจรักษาพยาบาลนอกเวลา วันจันทร์-ศุกร์เวลา 16.30-18.30 /วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30


ที่มาบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ารพ.

โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขึ้น เพื่อบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยการให้บริการเชิงรุก ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับรหัสสถานบริการ เลขที่ 27406 จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการประจำรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เปิดบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


ที่มาnongpakhrang.go.th

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่