โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ตารางออกตรวจแพทย์

แผนก
แพทย์วันเวลา
จักษุวิทยา (ตา) พันเอกสมชาติ ภิญโญพรพานิชย์พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
อายุรกรรม
พันเอกสุวัจน์ เทียมถนอม
จันทร์/อังคาร/พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.


อายุรกรรม
พันตรีสุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์
จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัส/ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
โสต ศอ นาสิก (หู คอ และจมูก)
พันเอกหญิง นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์
จันทร์/อังคาร/พฤหัส/ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
*** ทุกวันอังคารและวันพฤหัส มีการตรวจการได้ยิน (Audiogram)
กระดูกและข้อ
พันโทธิติ สุธีรศานต์
จันทร์/พุธ/พฤหัส เวลา 08.30น. - 12.00น.
ทันตกรรม
พันตรีหญิง ฦๅชุภรณ์ มั่นศุข
จันทร์/พุธ/ศุกร์เวลา 08.30น. - 12.00น.
บริการตรวจโรคทั่วไป
-
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.00น.
เพื่อความสะดวกสามารถสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่ 053-245-784
อ้างอิง(Update APR/2019) fortkawila.comประวัติโรงพยาบาลค่ายกาวิละ พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7 พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้รายงานขออนุมัติเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้สร้างโรงพยาบาล เป็นลักษณะอาคารตึก 3 ชั้น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2518 – 10 มิ.ย. 2519 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 450 วัน พลตรี จวน วรรณรัตน์ ผู้บังคับการทหารบกเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ชื่อเป็นโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และในวันที่ 17 ต.ค. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า ” โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ” จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 17 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย เป็นต้นมา

กิจกรรมในเชียงใหม่