โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
 • 285 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน [106] ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-245-784
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://www.fortkawila.com...
 • โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
 • #โรคทั่วไป #อายุรกรรม #โสตศอนาสิก #กระดูกและข้อ #จักษุวิทยา #ทันตกรรม #กายภาพบำบัด #นวดแผนไทย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7779596, 99.0146221   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์

  แผนก
  แพทย์วันเวลา
  จักษุวิทยา (ตา) พันเอกสมชาติ ภิญโญพรพานิชย์พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
  อายุรกรรม
  พันเอกสุวัจน์ เทียมถนอม
  จันทร์/อังคาร/พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.


  อายุรกรรม
  พันตรีสุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์
  จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัส/ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
  โสต ศอ นาสิก (หู คอ และจมูก)
  พันเอกหญิง นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์
  จันทร์/อังคาร/พฤหัส/ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
  *** ทุกวันอังคารและวันพฤหัส มีการตรวจการได้ยิน (Audiogram)
  กระดูกและข้อ
  พันโทธิติ สุธีรศานต์
  จันทร์/พุธ/พฤหัส เวลา 08.30น. - 12.00น.
  ทันตกรรม
  พันตรีหญิง ฦๅชุภรณ์ มั่นศุข
  จันทร์/พุธ/ศุกร์เวลา 08.30น. - 12.00น.
  บริการตรวจโรคทั่วไป
  -
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.00น.
  เพื่อความสะดวกสามารถสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่ 053-245-784
  อ้างอิง(Update APR/2019) fortkawila.com  ประวัติโรงพยาบาลค่ายกาวิละ พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7 พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้รายงานขออนุมัติเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้สร้างโรงพยาบาล เป็นลักษณะอาคารตึก 3 ชั้น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2518 – 10 มิ.ย. 2519 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 450 วัน พลตรี จวน วรรณรัตน์ ผู้บังคับการทหารบกเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ชื่อเป็นโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และในวันที่ 17 ต.ค. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า ” โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ” จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 17 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย เป็นต้นมา


กิจกรรม