โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง [11] ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 052-089-80 ,1719
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/...
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • #โรงพยาบาลกรุงเทพ #โรงพยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7886660, 99.0263294   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริการ
  เบอร์โทร / ลิงค์
  CALL CENTER 24HR
  1719
  TEL. เชียงใหม่
  052 089 888
  FAX 052 809 800
  Website bangkokhospital-chiangmai.com
  Facebook BangkokHospitalChiangmai
  EMAIL info@bangkokhospital-chiangmai.com
  สอบถามข้อมูล bangkokhospital-chiangmai.com/Contact
  Youtube
  youtube.com/channel/UCoudn
  ระบบค้นหาแพทย์
  bangkokhospital-chiangmai.com/ค้นหาแพทย์
  นัดแพทย์
  bangkokhospital-chiangmai.com/นัดหมาย
  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง

  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีศูนย์บริการการรักษาเฉพาะทางต่างๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงมาตรฐานการให้บริการรักษาในระดับสากล ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สามารถรองรับผู้ป่วยหนักโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องผ่าตัดทันสมัย ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด หน่วยฟอกไต การตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมคลังเลือด ห้องยาที่ครบครัน เป็นต้น

  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมก้าวไปสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) และระดับสากล JCI (Joint Commission International) พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม