โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
 • 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [107] (โชตนา) ตำบลช้างเผือก  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-999-200 ,1669
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://www.nkp-hospital.go.th/...
 • โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
  โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
  โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
 • #หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป #เวชกรรมฟื้นฟู #ทันตกรรม #โรคหัวใจ #โรคไต #แพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก #คลินิกโรคเรื้อรัง #คลินิกตรวจสุขภาพและประกันสังคม #คลินิกฝากครรภ์ #สูติ-นรีเวชกรรม #กุมารเวชกรรม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8517284, 98.9679560   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริการ
  ติดต่อ/ลิงค์
  Call Center
  0-5399-9200 ต่อ 0
  FAX
  053999221
  Email
  nkp-hospital@live.com
  ตรวจเวลาคลินิกทางการแพทย์
  nkp-hospital.go.th/clinic
  อัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพnkp-hospital.go.th/healthCheckup
  โครงการเบิกจ่ายตรง
  0-5399-9200 ต่อ 9230
  โครงการเบิกจ่ายตรงรายละเอียดnkp-hospital.go.th/direct_pay
   ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์ตรวจสุขภาพประจำปี (รายใหม่)

  appoint/npatient

  ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์ตรวจสุขภาพประจำปี (รายใหม่)

  appoint/opatient2

  ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจอายุรกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้น M 380 ชั้นที่ 3

  ห้องตรวจศัลยกรรม

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจศัลยกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 1 ห้อง S100

  ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 1

  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 112

  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 112

  ห้องตรวจจักษุ

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจจักษุ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 4

  ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้นที่ 2 ห้อง G210

  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น 2

  ห้องตรวจหูคอจมูก

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจหูคอจมูก 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้นที่ 4

  ห้องตรวจจิตเวช

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  คลินิกจิตเวชทั่วไป 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคาร 8 (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1

  คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13 08.00-16.00 0-5399-9200 หน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 13

  ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 08.00-16.00 0-5399-9200 ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู เบอร์ 32

  ห้องตรวจทันตกรรม

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  ห้องตรวจทันตกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ห้องเบอร์ 11

  ศูนย์โรคไต

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  คลินิกไตและไตเรื้อรัง 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 1

  คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคาร 5 ชั้นที่ 1

  โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

  ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
  โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย 08.00-16.00 0-5327-5970 โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

กิจกรรม