โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
บริการ
ติดต่อ/ลิงค์
Call Center
0-5399-9200 ต่อ 0
FAX
053999221
Email
nkp-hospital@live.com
ตรวจเวลาคลินิกทางการแพทย์
nkp-hospital.go.th/clinic
อัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพnkp-hospital.go.th/healthCheckup
โครงการเบิกจ่ายตรง
0-5399-9200 ต่อ 9230
โครงการเบิกจ่ายตรงรายละเอียดnkp-hospital.go.th/direct_pay
 ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์ตรวจสุขภาพประจำปี (รายใหม่)

appoint/npatient

ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์ตรวจสุขภาพประจำปี (รายใหม่)

appoint/opatient2

ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจอายุรกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้น M 380 ชั้นที่ 3

ห้องตรวจศัลยกรรม

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจศัลยกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 1 ห้อง S100

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 1

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 112

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 112

ห้องตรวจจักษุ

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจจักษุ 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอกตึก 7 ชั้นที่ 4

ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้นที่ 2 ห้อง G210

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น 2

ห้องตรวจหูคอจมูก

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจหูคอจมูก 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้นที่ 4

ห้องตรวจจิตเวช

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
คลินิกจิตเวชทั่วไป 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคาร 8 (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1

คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13 08.00-16.00 0-5399-9200 หน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 13

ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 08.00-16.00 0-5399-9200 ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู เบอร์ 32

ห้องตรวจทันตกรรม

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
ห้องตรวจทันตกรรม 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ห้องเบอร์ 11

ศูนย์โรคไต

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
คลินิกไตและไตเรื้อรัง 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 1

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 08.00-16.00 0-5399-9200 อาคาร 5 ชั้นที่ 1

โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

ห้องตรวจ เวลา เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ
โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย 08.00-16.00 0-5327-5970 โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่