โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์


- แผนกผู้ป่วยนอก 08:00 – 17:00 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 09:00 – 12:00 วันอาทิตย์
- แผนกผู้ป่วนใน 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- เวลาเข้าเยี่ยมผู้ป่วย 08:00 – 21:00 ทุกวัน


โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2536 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทักษ์ กิจเจริญ โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นของเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางตาทุกชนิด
จุดประสงค์ของโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ การให้มาตรฐานสูงสุดในการดูแลทางด้านดวงตาแก่ผู้ป่วยในภาคเหนือของประเทศไทย
โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และการผ่าตัด รวมถึงการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดีที่สุด นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยต่อการดูแลดวงตาของผู้ป่วยด้วย

เทรนด์
ตุลาคม 2023

กิจกรรมในเชียงใหม่