ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ

เวลาเปิดปิดบริการ

วันธรรมดา วันหยุดราชการ
เปิด ปิด เปิดปิด
08.30น.18.30น.09.00น.12.00น.

ตารางให้เวลาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ
วัน(เช้า) 08.30 - 12.00น.(บ่าย)13.00 - 16.30น.
จันทร์คลินิกรักษาทั่วไป / คลินิกทันตกรรมคลินิกรักษาทั่วไป / คลินิกทันตกรรม
อังคารคลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิกทันตกรรม
พุธตรวจรักษาโรคทั่วไป/ คลินิกทันตกรรม
คลินิกเด็กดี/พัฒนาการเด็ก(พุธที่ 2 ของเดือน)
ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ คลินิกทันตกรรม
คลินิกเด็กดี/พัฒนาการเด็ก(พุธที่ 2 ของเดือน)
พฤหัสบดีคลินิกรักษาโรคเรื้อรัง / คลินิกทันตกรรมตรวจรักษาทั่วไป / คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ตรวจรักษาโรคทั่วไป / คลินิกทันตกรรม / คลินิกวางแผนครอบครัว
ตรวจรักษาโรคทั่วไป / คลินิกทันตกรรม / คลินิกวางแผนครอบครัว
จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30น. - 18.30น. ตรวจรักษาโรคทั่วไป และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00น. - 12.00น. ตรวจรักษาโรคทั่วไป และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
*อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่