โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล


โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เปิดบริการห้องพักรูปแบบใหม่ สไตล์โรงแรม เรียกว่า Hospitel(Hospital + Hotel) โดยใช้พื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาล เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ซึ่งอาจมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือต้องการการดูแลด้านสุขภาพ เพื่อความสะดวกสบาย และให้ความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้มาใช้บริการท่านจะไม่รู้สึกว่าอยู่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์ และพยาบาล พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับเครือข่ายกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ทั่วโลก

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่