โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โรงพยาบาลช้างเผือกเดิม)


**โรงพยาบาลช้างเผือก เปลี่ยนชื่อเป็น เทพปัญญา 2

  ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาลช้างเผือก Tel.  053-220022-31  ต่อสายภายใน

  แผนก ต่อสาย
  แผนกเวชระเบียน 252,255
  แผนกผู้ป่วยนอก 214,220
  แผนกสิทธิบัตรทอง 211,212
  แผนกเภสัชกรรม     120,121
  แผนกการเงินผู้ป่วยนอก 123
  แผนกการเงินผู้ป่วยใน 530
  แผนกบัญชี  552
  ฝ่ายบริหาร 550
  เลขา   559
  แผนกทรัพยากรมนุษย์   553
  แผนกสารสนเทศ  549
  เทรนด์
  มกราคม 2024

  กิจกรรมในเชียงใหม่