#
วัดศรีดอนมูล
#วัด #ทำบุญ
#
วัดเชียงขาง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าเดื่อ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดช่างเคิ่ง
#วัด #วัดสารภี
#
วัดสารภี
#วัด #วัดสารภี
#
วัดสันคือ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าบงหลวง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดพญาชมพู
#วัด #ทำบุญ
#
วัดสันต้นกอก
#วัด #ทำบุญ
#
วัดท่าต้นกวาว
#วัด #ทำบุญ
#
วัดหนองป่าแสะ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดขัวมุง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดมงคลวนาราม
#วัด #ทำบุญ
#
วัดต้นยางหลวง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดแสนหลวง
#วัดสารภี #ทำบุญ