#
วัดโสภณาราม
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
#
วัดแม่สาหลวง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าดาราภิรมย์
#พระอารามหลวง #วัด #วัดป่า
#
วัดอรุณนิวาส
#วัด #ทำบุญ
#
วัดแม่ริม
#วัดแม่ริม #โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา
#
วัดโสภณาราม
#บริจาคโรงศพ #ทำบุญ #วัด