#
วัดพระธาตุดอยนก / จุดชมวิวอำเภอสะเมิง
#วัด #จุดชมวิว #ชมวิวสะเมิงตอนเช้า