วัดป่าแพ่ง

#วัดป่าแพ่ง

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

#ดอยสุเทพ #วัด #ท่องเที่ยว

วัดดอนจั่น

#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด

วัดแม่หยวก

#วัด #ทำบุญ #เผาศพสัตว์เลี้ยง

วัดกู่เต้า

#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม

วัดประทานพร

#วัด #ทำบุญ

วัดบ่อน้ำทิพย์

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดป่าแดด

#วัด #ทำบุญ

วัดเกาะกลาง

#วัด #อาราม #ทำบุญ

วัดเมืองลัง

#วัดเมืองลัง

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน

วัดชัยมงคล

#เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก #ปล่อยปล่า

สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม

#วัด #ทำบุญ #สำนักสงฆ์

วัดพระเจ้าเม็งราย

#พระเจ้าเม็งราย

วัดฝายหิน

#วัด #วัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักเรียน

วัดนันทาราม

#วัดนันทาราม

วัดเสาหิน

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดต้นตาลโตน

#วัด #ทำบุญ

วัดฟ่อนสร้อย

#วัดฟ่อนสร้อย

วัดท่าสะต๋อย

#วัด #ทำบุญ