#
วัดฟ้าหลั่ง
#วัด #ทำบุญ #พระ
#
วัดดอยหล่อ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดอรัญญวาส
#วัด #ทำบุญ
#
วัดโขงขาว
#วัด #ทำบุญ