#
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
#
วัดดอนจั่น
#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
#
วัดแม่หยวก
#วัด #ทำบุญ #เผาศพสัตว์เลี้ยง
#
วัดกู่เต้า
#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม
#
วัดประทานพร
#วัด #ทำบุญ
#
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดป่าแดด
#วัด #ทำบุญ
#
วัดเกาะกลาง
#วัด #อาราม #ทำบุญ
#
วัดเมืองลัง
#วัดเมืองลัง
#
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน
#
วัดพระเจ้าเม็งราย
#พระเจ้าเม็งราย
#
วัดชัยมงคล
#เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก #ปล่อยปล่า
#
สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม
#วัด #ทำบุญ #สำนักสงฆ์
#
วัดนันทาราม
#วัดนันทาราม
#
วัดฝายหิน
#วัด #วัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักเรียน
#
วัดฟ่อนสร้อย
#วัดฟ่อนสร้อย
#
วัดเสาหิน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดท่าสะต๋อย
#วัด #ทำบุญ
#
วัดต้นตาลโตน
#วัด #ทำบุญ