มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้

เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน

#พระโพธิสัตว์กวนอิม #ศาลเจ้าแม่กวนอิม

วัดเทพมณเฑียร [ฮินดู] วัดแขก

#วัดแขก #ฮินดู #วัดฮินดู

  พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)

#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาพระพิฆเนศ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

#ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)

#ศาลพระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาศาลพระพิฆเนศ

ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)

#ศาลกวนอู #ศาลเจ้า #เทพจีน

มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน

#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม

มูลนิธิสำนักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงีเต็กตึ้ง)

#มูลนิธิ #ศาลเจ้าจีน #โรงอาหารเจ

วัดนามธารี(วัดแขก)

#วัดซิกข์ #วัดแขก

ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม

#สวดมนต์ #ปฏิบัติธรรม #พุทธสถาน

มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา

#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม

ศาลปู่แสะย่าแสะ

#ศาลเจ้า #ศาสนสถาน

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าจีน

แจ่งทิพเนตร กำแพงเมือง(เก่า)

#โบราณสถานเชียงใหม่ #ป้อมปืนเชียงใหม่ #กำแพงเมือง

แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา

#กำแพงโบราณเก่า #กำแพงดิน

ที่พักสงฆ์รัตนัย

#ที่พักสงฆ์