มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้

เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน

#พระโพธิสัตว์กวนอิม #ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน

#ศาลเจ้าหลักเมือง #ศาลหลักเมือง

วัดเทพมณเฑียร [ฮินดู] วัดแขก

#วัดแขก #ฮินดู #วัดฮินดู

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

#กรมหลวงชุมพรเชียงใหม่

  พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)

#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาพระพิฆเนศ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

#ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม แม่แตง

#เจ้าแม่กวนอิม #ศาลเจ้า

ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)

#ศาลพระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาศาลพระพิฆเนศ

ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)

#ศาลกวนอู #ศาลเจ้า #เทพจีน

มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน

#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม

มูลนิธิสำนักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงีเต็กตึ้ง)

#มูลนิธิ #ศาลเจ้าจีน #โรงอาหารเจ

วัดนามธารี(วัดแขก)

#วัดซิกข์ #วัดแขก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้าว

#ทำบุญ #ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง #ศาลหลักเมือง

ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม

#สวดมนต์ #ปฏิบัติธรรม #พุทธสถาน

มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา

#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้วยมะนาว)

#อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลปู่แสะย่าแสะ

#ศาลเจ้า #ศาสนสถาน

ศาลเจ้าฝาง โรงเจหมื่นมงคล

#ศาลเจ้า #โรงเจ #เทศกาลกินเจ

อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตร

#อุทยานธรรม #วัดจีน

ศาลเจ้าจอมทอง

#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าปุงเถ่ากงม่า

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน(บ้านยาง)

#ศาลเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าหลักเมืองฝาง

#ศาลเจ้าหลักเมือง

พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าจีน

แจ่งทิพเนตร กำแพงเมือง(เก่า)

#โบราณสถานเชียงใหม่ #ป้อมปืนเชียงใหม่ #กำแพงเมือง

ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม หอพ่อเจ้าหลวง

#ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม #หอพ่อเจ้าหลวง #หอหลวงเมืองแจ๋ม

บ่อน้ำช้างศึก สมเด็จพระนเรศวร

#บ่อน้ำช้างศึก #สมเด็จพระนเรศวร

แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา

#กำแพงโบราณเก่า #กำแพงดิน

โบราณสถานวัดพระธาตุกำแพงงาม

#พระธาตุกำแพงงาม #โบราณสถาน

พระธาตุเมืองวิน

#เจดีย์ #ศาสนสถาน

ที่พักสงฆ์รัตนัย

#ที่พักสงฆ์