อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้วยมะนาว)

#อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตร

#อุทยานธรรม #วัดจีน

พระธาตุเมืองวิน

#เจดีย์ #ศาสนสถาน