มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน
เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน
#พระโพธิสัตว์กวนอิม #ศาลเจ้าแม่กวนอิม
พิฆเนศวรเทวาลัย  (เทวาลัยหลัก)
พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาพระพิฆเนศ
วัดเทพมณเทียร
วัดเทพมณเทียร
#วัดแขก #ฮินดู
ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)
ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)
#ศาลพระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาศาลพระพิฆเนศ
ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)
ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)
#ศาลกวนอู #ศาลเจ้า #เทพจีน
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
#ศาลเจ้าแม่ทับทิม
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
วัดนามธารี(วัดแขก)
วัดนามธารี(วัดแขก)
#วัดซิกข์ #วัดแขก
ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม
ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม
#สวดมนต์ #ปฏิบัติธรรม #พุทธสถาน
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม
ศาลปู่แสะย่าแสะ
ศาลปู่แสะย่าแสะ
#ศาลเจ้า #ศาสนสถาน
มูลนิธิสำนักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงีเต็กตึ้ง)
มูลนิธิสำนักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงีเต็กตึ้ง)
#มูลนิธิ #ศาลเจ้าจีน #โรงอาหารเจ
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าจีน
เจดีย์ขาว เจดีย์กิ่ว
เจดีย์ขาว เจดีย์กิ่ว
#เจดีย์กิ่ว #เจดีย์ขาว
แจ่งทิพเนตร กำแพงเมือง
แจ่งทิพเนตร กำแพงเมือง
#โบราณสถานเชียงใหม่ #ป้อมปืนเชียงใหม่ #กำแพงเมือง
แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา
แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา
#กำแพงโบราณเก่า #กำแพงดิน