#
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้าว
#ทำบุญ #ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง #ศาลหลักเมือง