#
ชาบูชิลล์ (สันป่าตอง)
#ชาบูบุฟเฟต์ #บุฟเฟต์ชาบู #ชาบูอำเภอสันป่าตอง