ชาบู เดอ คาเฟ่
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู หมู*/  เนื้อ/กุ้ง** บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติมรวมเครื่องดื่ม 
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (บุฟเฟ่ต์หมู)*229 บาท
ราคา (บุฟเฟ่ต์ กุ้ง/เนื้อ)**259 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Shabu De Cafe

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่