ยิ่งคุณชาบู&ปิ้งย่าง
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู / ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม 
ราคา219 บาท

*Update February.2022  ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ยิ่งคุณชาบู&ปิ้งย่าง

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่