เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สาขาเซ็นทรัลพล่าซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู  ซูชิ อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม*น้ำดื่ม+10บาท / น้ำหวาน +ของหวาน รีฟิลท่านละ +39.-
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคาบุฟเฟต์ (หมู-เนื้อโคขุน-กุ้งขาว)199 บาท*
ราคาบุฟเฟต์ (หมูพีเมี่ยม-เนื้อนำเข้า-กุ้งเด้ง-กุ้งขาวแกะ-ชิส299 บาท*

*Update October.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF RyotaShabu

กิจกรรมในเชียงใหม่